1. حمایت از هویت اسلامی شهر ( مساجد، تکایا و حسینه ها)
 2. حمایت از اشتغال زایی جوانان با ایجاد زیر ساختها جهت نیل به توسعه پایدار شهر
 3. مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار
 4. ساماندهی امور اداری شهرداری و ایجاد اتوماسیون کامل مطابق با طرح دولت الکترونیک
 5. حمایت از توسعه و بهسازی مراکز درمانی
 6. ارتقاء سطح کیفی آموزشی ( سخت افزاری و نرم افزاری و توسعه پایگاه های سلامت محلات
 7. افزایش مراکز فرهنگی و هنری بخش خصوصی با استفاده از مشوقهای قانونی
 8. افزایش سرانه فضای سبز و بهبود حمل و نقل شهری، با افزایش حمل و نقل ناوگان عمومی و بازگشایی و تعریض معابر
 9. بسط و توسعه امکانات رفاهی و فضایی ورزشی با محوریت مناطق محروم
 10. استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی BRT  و قطار شهری جهت کاهش آلاینده های هوا و کاهش تراکم ترافیک
 11. حمایت از ورزشکاران، نام آوران و نخبگان
 12. الویت بندی پروژهای عمرانی
 13. حمایت از بهسازی و بهره وری بیشتر از امکانات آموزش، فرهنگی و تفریحی
 14. احیاء فرصتهای پنهان گردشگری و حمایت از صنایع دستی و خانگی
 15. ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ( افراد بی خانمان، کودکان کارو مراکز بهزیستی و بخش خصوصی )
 16. رسیدگی به امور معلولین ذهنی و جسمی
 17. حمایت از امور بانوان در حیطه های آموزشی، فرهنگی، مشاغل
 18. رسیدگی به امور سالمندان و خیریه
 19. حمایت از توسعه مراکز درمانی ( بیماریهای خاص)
 20. حمایت از بخش تحقیق و پژوهش و توسعه فناوری